Diagnostika vývojových dyskalkulií na obvodě Prahy 6

Autor/ka
Rok vzniku:
2004
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Dvojice článků, věnovaných problematice diagnostiky dyskalkulie.

1. díl:

Příspěvek je analýzou pedagogicko-psychologického vyšetření žáků, kteří byli v letech 1997 - 2002 vyšetřeni PPP pro Prahu 6 s podezřením na přítomnost vývojových dyskalkulií. V první části (Zpravodaj č. 40) jsou podány základní informace o obvodu, školách obvodu a poradenských službách. Následuje přehled diagnostických typů problémů v matematice, typů vývojových dyskalkulií, poměr chlapců a dívek.

Kucharská, Anna. Dignostika vývojových dyskalkulií na obvodě Prahy 6. část 1. Zpravodaj Pedagogicko-psychologické poradenství, 2004, 2004(40), s. 21-29.

2. díl:

Pokračování z čísla 40, kde byla publikována 1. část příspěvku zabývající se analýzou pedagogicko-psychologického vyšetření žáků, kteří navštívili v letech 1997-2002 PPP pro Prahu 6 s podezřením na přítomnost vývojových dyskalkulií. Druhá část přináší výsledky vyšetření jednotlivých podskupin dětí s potížemi v matematice a výsledky dalších testů a zkoušek užívaných v diagnostice vývojových poruch učení.

Kucharská, Anna. Diagnostika vývojových dyskalkulií na obvodě Prahy 6: analýza testových výsledků. Část 2. Zpravodaj Pedagogicko-psychologické poradenství, 200412/-20051, 2004(41), s. 12-24.

Související obsah

Problematikou specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie aj.) a jejich nápravě se na portále Šance Dětem věnují články:

- od Renáty Faltýnové s názem "Problémy s učením"

- od Miloslavy Rutové s názvem "Kineziologie - náprava poruch učení u dětí".

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000985253&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Zpravodaj Pedagogicko-psychologické poradenství, Roč. 2004, č. 41 (12/2004-1/2005) (2004)