Diagnostika narušené komunikační schopnosti

Autor/ka
Viktor Lechta
Marína Mikulajová
Aurélia Kerekrétiová
Viera Nádvorníková
Zsolt Cséfalvay
Ján Pečeňák
Zbygniev Tarkowski
Zdeněk Matějček
Rok vzniku:
2003
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Podrobnosti o dokumentu

Monografická publikace k problematice diagnostiky narušené komunikační schopnosti, se zvláštním zřetelem k poruchám řeči.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/79228/pdf.

Lechta, Viktor a kol. Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 359 s. ISBN 80-7178-801-5.

Související obsah

Problematikou narušené komunikační schopnosti (ať už z důvodu poruchy řeči či jiného

Zdroj dat
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001288067&local_base=CNB