Diagnostika narušené komunikační schopnosti

Autor/ka
Rok vzniku:
2003
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Monografická publikace k problematice diagnostiky narušené komunikační schopnosti, se zvláštním zřetelem k poruchám řeči.

Lechta, Viktor a kol. Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 359 s. ISBN 80-7178-801-5.

Související obsah

Problematikou narušené komunikační schopnosti (ať už z důvodu poruchy řeči či jiného postižení) se na portále Šance Dětem zabývají:

- sekce článků s názvem "Děti s poruchami řeči"

- sekce článků s názvem "Neurologická onemocnění"

- článek od Pavly Sychrové s názvem "Selektivní mutismus v dětském věku v otázkách a odpovědích"

- článek od Moniky Weilové s názvem "Vzdělávání děti s narušenou komunikační schopností".

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001288067&local_base=CNB