Diagnostická hodnota klinického dotazníku KON 2006 ve srovnání s metodami PSSI a CAQ

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

V článku představujeme výsledky dvou pilotních studií Dotazníku neurotické osobnosti KON 2006. Tato diagnostická metoda byla vytvořena týmem psychiatrů a psychoterapeutů na Institutu Psychoterapie v Krakově. V roce 2004 jsme se k vývoji a testování dotazníku KON připojili. Prezentovaná korelační šetření jsou prvním pokusem o převod této nové diagnostické metody do českých podmínek a posloužila i k odzkoušení českého překladu. Dvacet čtyři škál dotazníku KON 2006 jsme korelovali se čtrnácti škálami osobnostního inventáře PSSI a dvanácti škálami dotazníku CAQ. Dále jsme se škálami dotazníků PSSI a CAQ porovnávali XKON - faktor neurotické dezintegrace, který je součástí dotazníku KON 2006. Výsledky korelací jsou velmi uspokojivé, u všech škál, u kterých jsme předpokládali souvislost, se projevil signifikantní vztah. Většina objevených korelací je klinicky velmi dobře hodnotitelná a
použitelná pro praxi i další výzkumy. Český překlad dotazníku KON 2006 se během šetření rovněž dobře osvědčil.

Ježková, Veronika a Matulová, Petra. Diagnostická hodnota klinického dotazníku KON 2006 ve srovnání s metodami PSSI a CAQ. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P 13, Řada psychologická, 2009, 57, s. [121]-132. ISSN 1211-3522. ISBN 978-80-210-4893-5.

Zdroj dat
http://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/114318/P_Psychologica_13-2009-1_13.pdf
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P 13, Řada psychologická