Dětský autismus: přehled současných poznatků

Autor/ka
Rok vzniku:
2014
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Kolektivní odborná publikace k problematice dětského autismu z mnoha úhlů pohledu.

Hrdlička, Michal, ed. a Komárek, Vladimír, ed. Dětský autismus: přehled současných poznatků. 2., dopl. vyd. Praha: Portál, 2014. 211 s. ISBN 978-80-262-0686-6.

Recenze díla je k dispozici na odkaze: https://dspace.specpeda.cz/bitstream/handle/0/641/223.pdf.

Související obsah

K problematice mentálního postižení je na portále Šance Dětem k dispozici:

- sekce s články o mentální retardaci pod názvem "Děti s mentálním postižením"

- článek od Veroniky Šporclové s názvem "Poruchy autistického spektra"

- článek od Jana Puše s názvem "Předcházení a řešení afektů u dětí s poruchou autistického spektra".

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002625965&local_base=NKC