Dětská svědectví násilí

Autor/ka
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Publikace občanského sdružení pro pomoc týraným a osamělým ženám názorně ukazuje konkrétní projevy domácího násilí, jeho vliv na děti i pomoc, která je obětem domácího násilí nabízena. ROSA, občanské sdružení zaměřené na pomoc týraným ženám a jejich dětem, zprostředkovává ve své publikaci konkrétní dětská svědectví o domácím násilí. Popisuje projevy násilí, které páchají muži na ženách i na svých dětech, a to včetně konkrétních kazuistik i toho, jak děti samy tyto situace vnímají, jak se s nimi snaží vypořádat a jaké vlivy zážitky ze smutného dětství na duši člověka zanechávají. Kniha slouží jako svědectví, varování a nabídka pomoci v situacích, do kterých se může dostat kdokoliv a které je třeba řešit. V knize je možné najít i praktické rady, kontakty, kam se obrátit pro pomoc (týká se žen, dětí, případně i mužů).

Hronováí Martina [et al.]. Dětská svědectví násilí. Praha: Rosa, 2008. 96 s.

Zdroj dat
https://search.mlp.cz/cz/titul/detska-svedectvi-nasili/2951166/