Dětská mozková obrna, matky a internet

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Cílem článku je poznat způsoby, kterými se matky dětí s dětskou mozkovou obrnou vyrovnávají s novou životní situací a posléze si osvojují znalosti a dovednosti nutné k péči o své postižené dítě. Autor se zabývá dvěma strategiemi - personal coping a social support, které pomáhají zabezpečovat fungování rodin s postiženým dítětem. Článek se opírá o dvě kazuistiky, které matky umístily na internetu. Stojí před nutností novou životní situaci přijmout. Možné překážky, které proces vyrovnávání ztěžují - sebeobviňování a lpění na informacích z internetu. Náměty pro speciálněpedagogické poradenství.

Kudláček, Miroslav. Dětská mozková obrna, matky a internet. Speciální pedagogika, 2013, 23(1), s. 22-30. ISSN 1211-2720.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001446240&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Speciální pedagogika, Roč. 23, č. 1 (2013)