Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Odborná publikace k problematice vzdělávání osob, které jsou zapojeny v primární prevenci rizikového chování školní mládeže.

Charvát, Miroslav, Jurystová, Lucie a Miovský, Michal. Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství. Vyd. 1. Praha: Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze ve vydavatelství Togga, 2012. 39 s. Učební texty. ISBN 978-80-87258-71-2.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002405969&local_base=NKC