Co je důležitější - soukromí, nebo rodina?

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Rozhovor s předsedkyní Fondu ohrožených dětí (FOD) na téma zveřejňování příběhů a fotografií dětí obtížně umístitelných do náhradní rodinné péče na stránkách zpravodaje FOD. Tato skutečnost je podle Úřadu na ochranu osobních údajů a Ministerstva práce a sociálních věcí neetická a v rozporu se zákonem - i v případě, kdy FOD uveřejňuje fotografie a osobní údaje se souhlasem právních zástupců dětí nebo (u starších dětí) jich samotných. Nejednotnost výkladu zákona na ochranu osobních údajů. Děti jsou umisťovány do náhradní rodinné péče pouze zájemcům, kteří mají prověření od státu a po dalších pohovorech a jednáních. Na tento článek navazuje text zabývající se spoluprací FOD a veřejnosti při odhalování týrání a zneužívání dětí - konkrétní případy a postup při jejich řešení.

Vodičková, Marie. Co je důležitější - soukromí, nebo rodina?. Moderní vyučování: časopis na podporu rozvoje škol, 2011, 17(3), s. 14-17. ISSN 1211-6858.

 

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001355753&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Moderní vyučování : časopis na podporu rozvoje škol, Roč. 17, č. 3 (2011)