Cizí tělesa v uchu u dětí

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Cizí tělesa (dále jen CT) v uchu nalézáme převážně u dětí. U dospělých se cizí tělesa do ucha dostávají vesměs náhodně, hlavně při provádění ušní hygieny, u dětí spíše uvědoměle, většinou při hře. Formou retrospektivní studie za devítileté období 2000–2008 jsme zhodnotili soubor 403 pacientů vyšetřených s podezřením na cizí těleso v uchu. Jednalo se o 150 dívek a 253 chlapců v průměrném věku 6,8 let. Cizí těleso bylo nalezeno v 368 (91 %) případech. Nejvíce byla zastoupena anorganická cizí tělesa. Ve 16 (4 %) případech muselo být CT odstraněno v celkové anestezii (CA).

Foreign bodies in the ear are found mainly in children. In adults they can appear only by accident during the ear cleaning, in children mostly wittingly during playing. We have inspected 403 patients with suspicion on foreign body in the ear in the retrospective study in years 2000–2008. There were 150 girls and 253 boys of average age 6,8 years. Foreign body in the ear was found in 368 cases (91 %), mostly anorganic bodies. The foreign body was taken out in general anesthesia in 16 cases (4 %).

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201201-0012_Cizi_telesa_v_uchu_u_deti.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 13, č. 1 (2012)