Chronické cizí těleso aspirované do dolních dýchacích cest 

Autor/ka
Rok vzniku:
2016
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Chronické cizí těleso v dolních dýchacích cestách může být zdrojem závažné komplikace. Ve sdělení jsou prezentovány dva případy cizího tělesa z anorganického materiálu aspirovaného do dolních cest dýchacích. Klinické projevy onemocnění v uváděných případech byly výrazně odlišné. První kazuistika popisuje případ psychomotoricky retardované
dívky, u které se vyvinula těžká plicní infekce – plicní absces. Ve druhé kazuistice cizí těleso uvízlé v horní části trachey kojence imitovalo recidivující ataky akutní subglotické
laryngitidy

Máchalová, Michaela [et al.]. Chronické cizí těleso aspirované do dolních dýchacích cest. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. 2016, roč. 13, č. 2, s. 20-22. ISSN: 1802-0518.

Zdroj dat
https://www.geum.org/files/shop-archiv-casopisu/pdf/88.pdf
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL, roč. 13, č. 2 ( 2016)