Chování novorozence a jeho psychosociální potřeby

Autor/ka
Rok vzniku:
2015
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Novorozenecké období trvá 4–12 týdnů po porodu. Je charakterizováno převahou spánku. Přesto je časný kontakt s matkou významný jak pro ni, tak pro dítě. Je potřebný pro rozvoj mateřského chování. Vedle vrozených reflexů rozvíjí novorozenec smyslové vjemy a využívá vrozenou schopnost učení. Teorie „attachmentu“ o připoutání dítěte k matce a navázání specifického pouta k ní předpokládá, že tento vztah tvoří základ pro všechny další sociální vztahy a jeho narušení tedy vede k závažným důsledkům ve vývoji jedince.

Šulová, Lenka, Fait, Tomáš. Chování novorozence a jeho psychosociální potřeby. Praktická gynekologie. 2015, roč. 19, č. 2, s. 131-135. ISSN: 1211-6645 (tištěná verze). ISSN: 1801-8750 (elektronická verze).

Zdroj dat
https://kramerius.medvik.cz/search/pdf/web/viewer.html?pid=uuid:4b7e8f04-1fa5-4e04-b834-638d7597c400
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Praktická gynekologie, roč. 19, č. 2 (2015)