Child development

Autor/ka
Robert Stephen Feldman
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Angličtina
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Monografická publikace k problematice vývoje dítěte a vývojové psychologie.

Feldman, Robert S. Child development. 5th ed. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2010. xxiii, 527 s. ISBN 978-0-205-73735-2.

Související obsah

Problematikou psychofyzického vývoje dítěte se na portále Šance Dětem zabývá sekce s názvem "Vývoj dítěte a jeho potřeby".

Zdroj dat
https://ckis.cuni.cz:443/F/?func=direct&doc_number=001190108&local_base=CKS01&format=999