České děti a jejich vzory : čím starší, tím méně zájmu o dobro?

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Výzkum "Hodnotová orientace dětí od 6 do 15 let", který byl uskutečněn Národním institutem dětí a mládeže za podpory MŠMT v rámci projektu Klíče pro život, podává zevrubnější přehled toho, co je pro české děti důležité a komu by se chtěly podobat. Z výsledků výzkumu: s věkem klesá citlivost vůči negativním jevům, děti ztrácejí pozitivní vlastnosti i pozitivní přístup ke světu ve prospěch konzumu, krátkodobých cílů a snižování zájmu o ostatní.

Labusová, Eva. České děti a jejich vzory: čím starší, tím méně zájmu o dobro?. Děti a my: časopis pro rodiče, učitele a pracovníky pomáhajících profesí, 2011, 41(11), s. 29. ISSN 0323-1879.

Zdroj dat
http://www.msslunicko.org/a-121-ceske_deti_a_jejich_vzory.html
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Děti a my : časopis pro rodiče, učitele a pracovníky pomáhajících profesí, Roč. 41, č. 11 (2011)