Case management aneb spolupráce ve službách náhradní rodinné péče - zprostředkování kontaktu dítěte s vlastní rodinou

Autor/ka
Monika Semerádová
Mgr. Ria Černá
David Svoboda
Rok vzniku:
0
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Metoda case managementu je velmi důležitou a efektivní metodou při zprostředkování kontaktu dítěte s jeho rodinou. Sociální pracovník při zajištění bezpečí dítěte při kontaktu vstupuje do komunikace s mnoha subjekty, efektivní proto bývá uskutečnit společné setkání všech zainteresovaných stran (případová konference), při kterém je navržen plán kontaktu dítěte s rodinou a uzavřena dohoda o podobě a průběhu kontaktu.