Budeme se rozvádět - ale jak to říct dětem?

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Náhled článku
http://www.portal.cz/casopisy/dm/ukazky/budeme-se-rozvadet---ale-jak-to-rict-detem-/47813/
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Nová rubrika nazvaná Rodinné křižovatky bude přinášet nové pohledy na rozvodovou situaci, vznik nových rodin, přijímání dětí do náhradní péče. V první části uvádí autorka pravidla, která by měli mít rodiče na paměti, když chtějí dětem oznámit a vysvětlit své rozhodnutí o rozvodu. Následuje příběh matky, jakým způsobem řešila problémy s rozvodem a v rámci servisu informuje JUDr. Lucie Hrdá, jak Zákon o rodině upravuje způsob výpočtu výše výživného.

Špaňhelová, Ilona. Budeme se rozvádět - ale jak to říct dětem?. Děti a my: časopis pro rodiče, učitele a pracovníky pomáhajících profesí, 2012, 42(6), s. 36-39. ISSN 0323-1879.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001403734&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Děti a my : časopis pro rodiče, učitele a pracovníky pomáhajících profesí, Roč. 42, č. 6 (2012)