Budeme moci predikovat čtení a jeho poruchy (dyslexii) pomocí očních pohybů?

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Autor ověřoval pravdivost hypotézy G. Pavlidise, podle které mohou oční pohyby u dětí v předškolním věku předpovídat schopnost čtení a jeho poruchy (dyslexii). Vyšetřil 85 předškolních dětí a sledoval jejich čtenářský vývoj v 1. - 6. ročníku základní školy. Výsledky výzkumu ho vedly k znovuoživení Pavlidisovy hypotézy. Eratické oční pohyby nejsou podle jeho přesvědčení ani příčinou, ani následkem poruchy čtení, ale obrazem vývojové úrovně příslušné části mozku.

Jošt, Jiří. Budeme moci predikovat čtení a jeho poruchy (dyslexii) pomocí očních pohybů?. Československá psychologie, 2007, 51(3), 253-268. ISSN 0009-062X.

Související obsah

Problematikou specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie aj.) a jejich nápravě se na portále Šance Dětem věnují články:

- od Renáty Faltýnové s názem "Problémy s učením"

- od Miloslavy Rutové s názvem "Kineziologie - náprava poruch učení u dětí".

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001065909&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Československá psychologie, Roč. 51, č. 3 (2007)