Audit vzdělávacího systému v ČR 2017: rizika a příležitosti

Autor/ka
Rok vzniku:
2017
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Dva příspěvky na jednotné téma - Audit vzdělávacího systému ČR 2017. Společnost EDUin ve spolupráci s odborníky ho vydává již počvrté. Obsahem auditu je zhodnocení výchozího stavu (forma SWOT analýzy), události, které měly na vzdělávací politiku v předešlém roce vliv, a uvedení oblastí, které jsou klíčové pro další rozvoj vzdělávání. Vše prochází oponenturou řady předních expertů na vzdělávání. Závěry auditu prezentuje koordinátor Aliance pro otevřené vzdělávání Michal Kaderka a ředitel Centra pro další vzdělávání ostravské pedagogické fakulty Tomáš Bouda. Z obou textů vyplývá převážně negativní hodnocení.

KADERKA, Michal a BOUDA, Tomáš. Audit vzdělávacího systému v ČR 2017: situace se zhoršuje. Řízení školy: odborný měsíčník pro ředitele škol, 2018, 15(6), s. 19-22. ISSN 1214-8679.

Zdroj dat
https://www.eduin.cz/wp-content/uploads/2018/01/Audit_vzdelavaci_system_ANALYZA_2017.pdf
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Řízení školy, 2018, Roč. 15, č. 6