ARDS jako komplikace léčby akutní leukemie a MDS u dětí

Autor/ka
Rok vzniku:
2000
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Mezi lety 1990 - 2000 bylo na našem pracovišti léčeno 283 dětí s akutní leukemií či myelodysplastickým syndromem. Akutní syndrom respirační tísně (ARDS) se vyvinul u 13 dětí (tj.4,6%). Z nich 7 dětí bylo léčeno pro akutní myeloidní leukemii, 5 pro akutní lymfatickou leukemii a 1 pro myelodysplastický syndrom. ARDS se rozvinul následně po agresivní chemoterapii v souvislosti s febrilní neutropenií či prokázanou sepsí. Klinickými projevy ARDS byly: tachypnoe, dyspnoe, parciální respirační insuficience a intersticiální plicní změny na rtg - snímku hrudníku. Jedenáct pacientů vyžadovalo ventilační podporu. U 6 pacientů jsme se v počátcích ARDS snažili zvrátit další rozvoj respirační insuficience podáním bolusů steroidů. Zemřelo 5 dětí, všechny s diagnozou AML. ARDS se podařilo zvládnout u 8 dětí (6 ventilovaných a 2 neventilovaných). Se stoupající agresivitou chemoterapie narůstá počet dětských pacientů postižených ARDS.

Sedláček, Petr [et al.]. ARDS jako komplikace léčby akutní leukemie a MDS u dětí. Klinická onkologie, 2000, 13(6), s. 194 - 195. ISSN 0862-495X (tištěná verze). ISSN 1802-5307.

Zdroj dat
http://www.linkos.cz/files/klinicka-onkologie/48/1037.pdf
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Klinická onkologie, 2000, 13(6)