Antibiotická profylaxe u hematoonkologických nemocných – doporučení odborníku s podporou CELL