Anketa "Ústavní péče o ohrožené děti"

Autor/ka
Mgr. Jana Barvíková, Ph.D.
Rok vzniku:
2016
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Článek s vyhodnocením ankety k problematice ústavní péče o ohrožené děti v České republice.

Barvíková, J. Anketa "Ústavní péče o ohrožené děti". FÓRUM sociální politiky. 2016, Roč. 10, č.1, s. 22-26. ISSN 1802-5854.

Zdroj dat
https://www.periodik.cz/predplatne/casopis.php?akce=vydani&titul=670&rok=2016&vydani=1
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Fórum sociální politiky, Roč. 10, č. 1, 2016