Anketa k pěstounské péči

Autor/ka
Mgr. Jana Barvíková, Ph.D.
Rok vzniku:
2015
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

K tématu pěstounské péče se nyní opět vracíme anketou, kterou jsme oslovili vybrané odborníky z oblasti náhradní rodinné péče - zástupce neziskových organizací a úřadů. Jejich odpovědi nereprezentují stanoviska organizací nebo institucí, v nichž pracují, představují jejich osobní názory, které vycházejí z vlastních zkušeností z každodenní praxe.

Barvíková, J. Anketa k pěstounské péči. FÓRUM sociální politiky. 2015, Roč. 9, č. 5, s. 26-28. ISSN 1802-5854.

Zdroj dat
http://praha.vupsv.cz/Fulltext/FSP_2015-05.pdf
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Fórum sociální politiky, Roč. 9, č. 5, 2015