Analýza služeb rané péče z pohledu potřeb rodin dětí se zrakovým a kombinovaným postižením

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Analýza služeb rané péče z pohledu potřeb rodin dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. Brno, 2010. 73 l., 4 l. příl. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Diplomová práce se zabývá službou rané péče z pohledu potřeb rodin dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. Cílem práce je shrnout poznatky z oblasti rané péče, poukázat na její specifika a význam pro rodinu s dítětem se zrakovým a kombinovaným postižením, posléze specifikovat její dílčí služby a analyzovat potřeby těchto rodin v porovnání s nabídkou služeb rané péče. Teoretická část diplomové práce se zabývá základními pojmy souvisejícími s ranou péčí, specifiky rodiny dítěte s postižením a konkrétními službami rané péče. Při vypracování teoretické části je vycházeno z odborných pramenů a literatury. Výzkumná část diplomové práce je zaměřena na analýzu služeb rané péče z pohledu potřeb rodin dětí se zrakovým a kombinovaným postižením, a to na základě rozhovorů s rodiči těchto dětí. Výzkumná zjištění jsou dále interpretována a jsou z nich vyvozena doporučení pro další praxi.

Související obsah

K problematice zrakového postižení a psychologických specifik u těchto osob jsou na portále Šance Dětem k dispozici:

- sekce článků "Děti se zrakovým postižením"

- sekce článků "Vzdělávání dětí se zrakovým postižením"

- článek od Alžběty a Pavola Jantových s názvem "Volný čas dětí se zrakovým postižením"

- videodokument "Martin příbeh: Dědičné oční onemocnění".

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/327205/pedf_m/