Analýza problému mezinárodních adopcí a návrhy opatření k jejich usnadnění