Allo-SCT using BU, CY and melphalan for children with AML in second CR

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Angličtina
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Akutní myeloidní leukémie je nádorové onemocnění vycházející z těch buněk kostní dřeně, ze kterých se vyvíjejí granulocyty, monocyty, erytrocyty nebo krevní destičky. Typické je zastavení vyzrávání na úrovni blastů. Proto hlavním projevem AML bude nedostatek těchto buněk a selhání jejich funkce. Nemocný tak bude náchylný k infekcím a ke krvácení.

Sedláček Petr, [et al.]. Allo-SCT using BU, CY and melphalan for children with AML in second CR. Bone Marrow Transplant 48 (5): 651-6, 2013. ISSN 0268-3369 (print). ISSN 1476-5365.

Zdroj dat
https://www.nature.com/articles/bmt2012204
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Bone Marrow Transplantation, Vol. 48, is. 5, 2013