Akutní průjem

Autor/ka
Rok vzniku:
2002
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Akutní průjem malých dětí je definován náhlou změnou frekvence a konzistence stolice v časté vyprazdňování řídkých kašovitých nebo vodnatých stolic o objemu přesahujícím 10 ml/kg/den. (U dospělých je za průjem považováno vyprázdnění více než třech řídkých stolic o hmotnosti vyšší než 250 g za den.).

Poznámka: Článek je k dohledání také pod odlišným názvem "Rizikový novorozenec propuštěný do domácí péče pohledem neonatologa".

Nevoral, Jiří, Kotalová, Radana. Akutní průjem. Pediatrie pro praxi, Roč. 2002, č. 3, s. 90-94. ISSN - 1213-0494 (tištěná verze). ISSN - 1803-5264 (online verze).

Zdroj dat
https://docplayer.cz/4692887-Akutni-prujem-mudr-radana-kotalova-csc-doc-mudr-jiri-nevoral-csc-i-detska-klinika-uk-2-lf-a-fn-motol-praha.html
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 2002, č. 3 (2002)