Adopce romských dětí většinou dopadnou dobře, i když okolo nich panují předsudky a mýty