Abstinenční syndrom novorozence a kojence a jeho léčba

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Autoři prezentují problematiku abstinenčního syndromu u novorozence a kojence, jeho příznaky, léčbu a také komplikující aspekty gravidity drogově závislé matky z hlediska novorozence. Novorozenecký abstinenční syndrom (NAS) se vyskytuje u novorozenců matek užívajících opiáty, stimulancia, kanabinoidy nebo jiné návykové látky a projevuje se řadou příznaků vycházejících z reakce centrálního nervového systému, gastrointestinálního traktu, respiračních i vegetativních poruch. Hodnocení příznaků a tíže NAS se provádí systémem skórování dle Finneganové, skóre nad 8 bodů je indikací k podání substituční léčby. Abstinenční syndrom novorozence často vyžaduje dlouhodobou léčbu. Některé práce dokládají lepší dlouhodobou prognózu dětí matek podstupujících během těhotenství substituční terapii.

The authors describe neonatal withdrawal syndrome (NWS), its symptoms, therapy and potential complications for the foetus during pregnancy as a consequence of drug-addicted mother. NWS occurs in newborns exposed to opioids, stimulans, canabinoids and other drugs, the wide range of signs of NWS is an impact of withdrawal on both central and vegetative nervous systems, gastrointestinal system and respiratory system. For the evaluation of symptoms and seriousness of NWS the Finnegan score is used worldwide; the Finnegan score higher than 8 points is an indication to start substitutive therapy. A long-term therapy of NWS is necessary very often. There is an evidence of better outcome for patients, whose mothers undergo substitutive therapy during the pregnancy.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200906-0008_Abstinencni_syndrom_novorozence_a_kojence_a_jeho_lecba.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 10, č. 6 (2009)