Absces sleziny jako projev generalizované infekce

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Autoři popisují 16letého chlapce s týdenní anamnézou vysokých teplot a bolestí pravé kyčle. Byl hospitalizován v oblastní dětské nemocnici, kde se rozvíjí septický stav se známkami diseminované intravaskulární koagulace. Pomocí zobrazovacích metod byla nalezena tekutina v malé pánvi, levostranný zánět plic s výpotkem a absces sleziny. Pro rozvoj ARDS byl přeložen na dětskou kliniku. Mikrobiologická kultivace krve prokázala přítomnost Peptostreptococcus sp. a kultivace purulentního výpotku z pravého kyčelního kloubu Staphylococcus aureus. Antibiotická léčba, které respektovala citlivost vykultivovaných bakterií, vedla k vyléčení sepse, pleuropneumonie, hnisavého zánětu levé kyčle i abscesu sleziny.

The authors describe a 16-year-old boy with a one week history of fever up to 40 °C and right hip pains. Patient was admitted to a regional hospital with evolving sepsis accompained with marks of disseminated intravascular coagulation. By means of imaging methods small pelvis fluid, left pneumonia with fluidothorax and splenic abscess were found. Because of acute respiratory distress syndrome the patient was transfered to pediatric clinic. Microbiological culturing reveald presence of Peptostreptococcus sp. and purulent exudate cultivation obtained from right hip joint Staphylococcus aureus. Antibiotic treatment with respect of cultured bacteria led to complete cure of sepsis, pleuropneumonia, pyarthrosis of the left hip and splenic abscess.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201005-0015_Absces_sleziny_jako_projev_generalizovane_infekce.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 11, č. 5 (2010)