50 otázek a odpovědí z pracovněprávní poradny

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obálka
Obálka - Obrázky

Obsah

Online dostupnost
Částečná dostupnost
Podrobnosti o dokumentu

Cílem této publikace je poskytnout praktické odpovědi na nejobvyklejší pracovněprávní dotazy v uspořádané formě, od vzniku po skončení pracovního poměru, od těhotenství a mateřské dovolené po zaměstnávání starobních důchodců, od diskriminace po náhradu škody. Dotýká se nejen pracovního práva v úzkém pojetí, ale i souvisejících odvětví zaměstnanosti, práva sociálního zabezpečení či ochrany osobních údajů. Při přípravě knihy byl zohledněn, v samotném textu nebo v poznámkách k jednotlivým odpovědím, i návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. V textu se objevují odkazy i na různé internetové stránky, kde lze najít pomoc či se o určité problematice dozvědět více. Kniha je určena zejména všem zaměstnancům pro lepší orientaci v jejich pracovněprávních vztazích, jakož i zaměstnavatelům a personalistům jako soubor rad, jak v pracovním právu postupovat při respektování práv zaměstnanců. Dobře využitelná bude jistě pro advokáty a další právníky, kteří se na pracovní právo nespecializují, i pro studenty právnických fakult jako srozumitelný úvod do studia pracovního práva.

RANDLOVÁ, Nataša et al. 50 otázek a odpovědí z pracovněprávní poradny. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010- . sv. ISBN 978-80-7357-602-8.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002264914&local_base=NKC