Finanční nedostupnost sociálních služeb je problém, který bobtná

Odkaz

Život s postižením je plný specifických výzev jak pro samotnou osobu s hendikepem, tak pro její bezprostřední okolí, většinou v podobě rodiny. Některé z nich jim proto pomáhají zvládat terénní a ambulantní sociální služby. Jejich dostupnost je ale dlouhodobý problém. Už dlouho víme, že si je potřební nemohou dovolit čerpat v dostatečné míře. Od 1. ledna 2023, kdy se jednorázově zvýšily maximální možné úhrady za služby, aniž by se adekvátně zvýšil příspěvek na péči, může být situace ještě horší, varuje Kristýna Mlejnková, výkonná ředitelka Aliance pro individualizovanou podporu, která na potenciální krizi upozornila prostřednictvím výzvy Neberte nám svobodu.