Odborná knihovna

Počet nalezených záznamů: 230
Autor: Gjuričová, Šárka; Kocourková, Jana; Koutek, Jiří
Rok: 2000
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Strouhalová, Blanka
Rok: 2005
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Vyhnálek, Jan
Rok: 2005
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Kramulová, Daniela
Rok: 2005
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Gabriel, Josef
Rok: 2005
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Hansen Čechová, Barbara
Rok: 2009
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Herzog, Rupert
Rok: 2009
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost:
Autor: Vlastník, Jiří
Rok: 2005
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost:
Autor: Institut pro kriminologii a sociální prevenci
Rok: 2006
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Canada, Geoffrey
Rok: 1997
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost:
Autor: Milfait, René
Rok: 2008
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Levová, Jana
Rok: 2010
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Abdelhamid, Esma; Moesle, Marianne
Rok: 2009
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost:
Autor: Minaříková, Lenka
Rok: 2009
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Losíková, Petra
Rok: 2008
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Schwabová, Michaela
Rok: 2009
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Krejčíková, Jana
Rok: 2010
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Zbořilová, Petra
Rok: 2009
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Pauločáková, Klára
Rok: 2010
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Homolová, Barbara
Rok: 2007
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Zoubková, Ivana
Rok: 2002
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ano
Autor: Gajdošová, Eva; Herényiová, Gabriela
Rok: 2006
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Vašutová, Maria
Rok: 2008
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Drom
Rok: 2004
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Röslerová, Petra
Rok: 2009
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost:
Autor: Staněk, Antonín
Rok: 2006
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Lavičková, Michaela
Rok: 2004
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Vaníčková, Eva
Rok: 2009
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost:
Autor: Vaníčková, Eva
Rok: 2009
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Rosa
Rok: 0
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ano
Autor: Prokop, Martin
Rok: 2005
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Vargová, Branislava; Pokorná, Dana; Toufarová, Marie
Rok: 2008
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Bílý kruh bezpečí
Rok: 0
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ano
Autor: Martinková, Milada
Rok: 1995
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost:
Autor: Novotná, Věra
Rok: 1999
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Lukeš, Václav
Rok: 2004
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost:
Autor: Humanitas–Profes
Rok: 2003
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Trojan, Ondřej; Weiss, Petr; Dunovský, Jiří; Ministerstvo vnitra ČR; Dětské krizové centrum; Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR; Sexuologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
Rok: 1997
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Vaníčková, Eva
Rok: 1999
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Vaníčková, Eva; Hadj Moussová, Zuzana; Provazníková, Hana
Rok: 1995
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Hanušová, Jaroslava
Rok: 2006
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Dušková, Zora
Rok: 2010
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Čírtková, Ludmila
Rok: 2009
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Čírtková, Ludmila
Rok: 2008
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Vargová, Branislava
Rok: 2007
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Čírtková, Ludmila
Rok: 2007
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Čírtková, Ludmila
Rok: 2007
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Hovorka, Daniel
Rok: 2007
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Durdík, Tomáš
Rok: 2007
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Čírtková, Ludmila
Rok: 2007
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Dvořáková Závodská, Jana
Rok: 2006
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Čírtková, Ludmila
Rok: 2006
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Vargová, Branislava
Rok: 2006
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Česká televize − Média a svět
Rok: 2008
Typ dokumentu: Videozáznam
Online dostupnost: Ano
Autor: Vohlídalová, Marta
Rok: 2008
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Marhánková, Jaroslava
Rok: 2006
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ano
Autor: Čírtková, Ludmila
Rok: 2010
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost:
Autor: Ferguson, Christopher J.; Koucká, Pavla
Rok: 2007
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Poněšický, Jan
Rok: 2010
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Vargová, Branislava
Rok: 2006
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Vyhlídalová, Pavla
Rok: 2005
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Vitoušová, Petra; Durdík, Tomáš
Rok: 2007
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Zukal, Jiří
Rok: 2006
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Bureš, Radim
Rok: 2005
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost:
Autor: Svoboda, Ivo
Rok: 2005
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Čírtková, Ludmila
Rok: 2006
Typ dokumentu: Výzkumy
Online dostupnost: Ano
Autor: Čírtková, Ludmila
Rok: 2006
Typ dokumentu: Výzkumy
Online dostupnost: Ano
Autor: Čírtková, Ludmila
Rok: 2004
Typ dokumentu: Výzkumy
Online dostupnost: Ne
Autor: Čuhelová, Kateřina
Rok: 2009
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Mates, Pavel
Rok: 2009
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Soukupová, Tereza
Rok: 2009
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Poněšický, Jan
Rok: 2008
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost:
Autor: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Rok: 2009
Typ dokumentu: Výzkumy
Online dostupnost: Ano
Autor: Česká televize – Události
Rok: 2012
Typ dokumentu: Videozáznam
Online dostupnost: Ano
Autor: Česká televize – Sama doma
Rok: 2007
Typ dokumentu: Videozáznam
Online dostupnost: Ano
Autor: Česká televize – Sama doma
Rok: 2007
Typ dokumentu: Videozáznam
Online dostupnost: Ano
Autor: Česká televize – Sama doma
Rok: 2007
Typ dokumentu: Videozáznam
Online dostupnost: Ano
Autor: Česká televize – Sama doma
Rok: 2008
Typ dokumentu: Videozáznam
Online dostupnost: Ano
Autor: Česká televize – Sama doma
Rok: 2008
Typ dokumentu: Videozáznam
Online dostupnost: Ano
Autor: Česká televize – Sama doma
Rok: 2009
Typ dokumentu: Videozáznam
Online dostupnost: Ano
Autor: Česká televize – Sama doma
Rok: 2010
Typ dokumentu: Videozáznam
Online dostupnost: Ano
Autor: Česká televize – Sama doma
Rok: 2011
Typ dokumentu: Videozáznam
Online dostupnost: Ano
Autor: Česká televize – Jak to vidí děti
Rok: 2010
Typ dokumentu: Videozáznam
Online dostupnost: Ano
Autor: Český rozhlas – Radio Wave – Diagnóza F
Rok: 2011
Typ dokumentu: Audiozáznam
Online dostupnost: Ano
Autor: Český rozhlas – Radio Wave – Diagnóza F
Rok: 2011
Typ dokumentu: Audiozáznam
Online dostupnost: Ano
Autor: Český rozhlas 1 – Radiožurnál – HandyCamping
Rok: 2006
Typ dokumentu: Audiozáznam
Online dostupnost: Ano
Autor: Český rozhlas – Pardubice – Máme hosty
Rok: 2006
Typ dokumentu: Audiozáznam
Online dostupnost: Ano
Autor: Český rozhlas – Pardubice – Máme hosty
Rok: 2012
Typ dokumentu: Audiozáznam
Online dostupnost: Ano
Autor: Koukolík, František; Těthalová, Marie
Rok: 2007
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost:
Autor: Český rozhlas – Rádio Česko – Domácí událost
Rok: 2009
Typ dokumentu: Audiozáznam
Online dostupnost: Ano
Autor: Český rozhlas – Region [Středočeský kraj] – Karambol
Rok: 2012
Typ dokumentu: Audiozáznam
Online dostupnost: Ano
Autor: Gilligan, James; Piskačová, Kateřina
Rok: 2000
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost:
Autor: Český rozhlas – Hradec Králové – Radioporadna
Rok: 2013
Typ dokumentu: Audiozáznam
Online dostupnost: Ano
Autor: Český rozhlas – Rádio Česko – Jak jinak
Rok: 2012
Typ dokumentu: Audiozáznam
Online dostupnost: Ano
Autor: Hurychová, Eva; Český rozhlas 1 – Radiožurnál – Večerní host Radiožurnálu
Rok: 2012
Typ dokumentu: Audiozáznam
Online dostupnost: Ano