Odborná knihovna

Počet nalezených záznamů: 13
Autor: Novák, Tomáš
Rok: 2010
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost:
Autor: Novák, Tomáš; Bareš, Martin
Rok: 2009
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ano
Autor: Filipovský, David
Rok: 2009
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost:
Autor: Látalová, Klára; Praško, Ján; Kubínek, Radim; Herman, Erik; Doubek, Pavel
Rok: 2009
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Janatka, Jiří; Morávek, Stanislav; Tichý, Vlastimil
Rok: 2009
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost:
Autor: Drtílková, Ivana
Rok: 2011
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ano
Autor: Přikryl, Radovan
Rok: 2011
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ano
Autor: Drtílková, Ivana
Rok: 2011
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Přikryl, Radovan
Rok: 2011
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Česká televize – Klíč
Rok: 2014
Typ dokumentu: Videozáznam
Online dostupnost: Ano
Autor: Goetz, Michal; Brunovský, Martin; Horáček, Jiří; Viktorinová, Michaela; Novák, Tomáš; Bravermanová, Anna; Höschl, Cyril
Rok: 2016
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ano
Autor: Goetz, Michal; Mohaplová, Markéta; Kulišťák, Petr; Bahník, Štěpán; Benešová, Miroslava; Bezdíček, Ondřej; Blahna, Karel; Brožek, L'uba; Blahová Dušánková, Jana; Bolceková, Eva; Čermák, Jan; Čermáková, Radka; Červinková, Monika; Fajnerová, Iveta; Gaál, Laco; Grajcar, Igor; Hummel, Michal; Hummelová, Zuzana; Javůrková, Alena; Chlupáč, Martin; Klapetek, Anna; Krámská, Lenka; Krámský, David; Krejčířová, Dana; Luchavová, L'ubica; Malíková, Hana; Matěj, Radoslav; Niikolai, Tomáš; Nondek, Michal; Obereignerů, Radek; Ondřej, Lukáš; Preiss, Marek; Raudenská, Jaroslava; Rausová, Petra; Rodríguez M., Mabel V.; Rohan, Zdeněk; Rohanová, Martina; Rubínová, Eva; Rusina, Robert; Smetánková, Veronika; Suchy, Yana; Šivicová, Gabriela; Šplíchal, Jan; Viktorinová, Michaela; Vyhnálek, Martin; Weichet, Jiří
Rok: 2017
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Novák, Tomáš; Šebela, Antonín; Goetz, Michal
Rok: 2017
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne