V Praze se otevírá specializované terapeutické centrum pro děti ohrožené domácím násilím

Datum publikace: 04. 10. 2021
Periodikum:
sancedetem.cz
Odborníci přitom varují, že domácí násilí je na vzestupu. Až pětinový nárůst klientů v období covidové pandemie hlásí neziskové organizace, které se domácím násilím zabývají. Takto ohroženým dětem teď nabídne služby nové pražské terapeutické centrum.

Individuální přístup, různé formy podpůrné terapie pro zpracování traumatických zážitků nebo možnost skupinové terapie. Nové centrum organizace Acorus v pražské Vratislavově ulici bude nabízet komplexní podporu dětem v mimořádně složité životní situaci.

“V organizaci Acorus pracujeme s dětmi ohroženými domácím násilím již více než dvacet let. Díky podpoře Nadace Sirius můžeme nyní naše služby rozšířit a poskytovat takto ohroženým dětem odbornou podporu podle jejich individuálních potřeb. Kromě krizové intervence a dlouhodobé individuální terapie chceme dětem nabídnout také skupinovou terapii, tanečně pohybovou terapii a skupinovou arteterapii. Rodičům, kteří budou chtít pracovat na svém vztahu a komunikaci s dítětem, nabízíme v centru podporu prostřednictvím videotréninku interakcí. Pevně věříme, že i díky našemu centru se bude dětem ohroženým domácím násilím dostávat odborné pomoci včas, nikoli po několika letech zažívání traumatizujících zkušeností,” vysvětluje Kateřina Mrzenová z organizace Acorus.

Obrázek
dana lipová
Řeč přednesly Dana Lipová (vlevo) i Kateřina Mrzenová (vpravo)

Unikátní pracoviště specializované výhradně na děti zasažené domácím násilím se rozbíhá díky podpoře Nadace Sirius, která se dlouhodobě angažuje v různých formách charitativní činnosti zaměřené na děti.

„V létě 2020 jsme s odborníky sestavili prognózu vývoje v sociální oblasti s ohledem na pandemii, a téma násilí na dětech se neustále opakovalo: jeden z největších dopadů na dítě, jeden z nejčastěji očekávaných problémů, ale také jeden z problémů, se kterými si rodina málokdy poradí sama. Proto jsme vypsali grantovou výzvu v této oblasti, nové centrum Acorusu je jedním z podpořených projektů,“ vysvětluje ředitelka Nadace Sirius Dana Lipová.

Odborníci přitom upozorňují na paradoxní situaci, kdy stát za období protiepidemických opatření eviduje menší počet případů týraných dětí a organizace specializující se na zneužívané děti hlásí naopak citelně zvýšený zájem o své služby. V roce 2018 Ministerstvo práce a sociálních věcí evidovalo 2217 případů fyzického, psychického či sexuálního zneužívání dětí. O rok později pak 2221 případů a loni „pouze“ 1936 případů zneužívaných dětí.

„Tento propad nesouvisí s tím, že by těchto dětí ubylo, ale s úplným zavření škol a zákazem volnočasových aktivit. Nejčastěji si ohrožení dítěte všimnou učitelé a vedoucí volnočasových aktivit, kteří jsou s nimi v pravidelném kontaktu, a děti se jim nebojí svěřit se svým problémem. Systém detekce ohrožených dětí přestal v době karanténních opatření fungovat,“ dodává Dana Lipová.

K lepšímu záchytu dětí ohrožených domácím násilím má sloužit právě i nově otevřené terapeutické centrum. Nadace Sirius zajistí z vlastních zdrojů jeho provoz na prvních 26 měsíců. Pak by se měl začít na nákladech podle předpokladu podílet stát.

Celá tisková zpráva: https://www.nadacesirius.cz/soubory/tiskove-zpravy/TZ_otevr%CC%8Ceni%CC%81_centra.pdf

Obrázek
Acorus
Související články:
přestřižení pásky