Stát musí mít plán, jak řešit nerovnosti po covidu

Datum publikace: 10. 03. 2021
Periodikum:
rodina.cz
V Česku už jsou skoro rok uzavřené školy. Výuka na dálku dál zvětšuje rozdíly v kvalitě vzdělání a přístupu k němu. Vyrovnání nerovností po návratu žáků do lavic je v současné době vůbec největší úkol českého školství. A ministerstvo školství musí mít jasný plán. EDUin k jeho sestavení vyzývá v otevřeném dopisu.

EDUin dlouhodobě upozorňuje, že je potřeba zaměřit se i na další oblasti, než je jen aktuální scénář návratu do škol. Zapojení žáků do výuky na dálku je ovlivněno několika faktory, například uchopením distanční výuky a její efektivitou v dané škole nebo rodinným zázemím dětí. Stát by měl podchytit žáky, kteří mají horší přístup ke vzdělávání. Ministerstvo školství už dřív oznámilo, že nerovnosti mají vyrovnat třeba letní doučovací kempy. Pouze to ale nestačí. EDUin přináší několik tipů na řešení situace:

Metodické doporučení školám – Návod pro školy, jak postupovat po návratu žáků do škol – jak potřebné děti vytipovat, jak je pro učení motivovat a dodat jim sebedůvěru, jaké formy doučování přichází v úvahu.

Komplexní plán doučování – Pouze metodika pro školy nestačí. Na doučování je potřeba mít plán – kdo bude doučovat, v jakých formátech, zajistit financování. Navíc nelze čekat až na léto. V momentu otevření škol je potřeba mít jasný systém pro snížení nerovností.

Wellbeing dětí – Kromě srovnání nerovností ve znalostech je potřeba myslet i na duševní zdraví dětí. Ty, které doučování potřebují, neodradit – o svých výpadcích často vědí, cítí se nejisté a rychle ztrácejí motivaci – hrozí tak jejich předčasné odchody ze vzdělávacího systému.

Celý článek najdete zde: https://www.rodina.cz/clanek12400.htm

Související články:
izolace