Respektovat osobnost dítěte a umět komunikovat. I o tom je práce dětské sestry

Datum publikace: 20. 06. 2022
Periodikum:
svitavy.nempk.cz
„Občas se setkávám s představou, že sestra na dětském oddělení si jen hraje s dětmi. Tak to ale není – dětská sestra je vlastně průvodcem dítěte v nemocnici,“ říká staniční sestra dětského a novorozeneckého oddělení Svitavské nemocnice Jaroslava Holíková.

Až na pár výjimek jste strávila svůj profesní péčí o děti. Bez čeho si myslíte, že se dětská sestra neobejde? 

Určitě by to nešlo bez respektování individuální osobnosti každého dítěte. Také je třeba mít velkou míru empatie, umět naslouchat a umět komunikovat, a to jak s dětmi, tak i s rodiči. Nejen děti, ale právě i rodiče jsou pro dětskou sestru důležitým partnerem – od nich se totiž z velké části odvíjí práce s dítětem.

Jak konkrétně?

Děti, především ty menší, těžko dokážou popsat, co je trápí nebo kde je bolí. Zde je pak důležitá práce s rodiči, kteří své dítě znají a dokáží z jeho reakcí některé věci lépe odhadnout. Komunikace s nimi je tak zásadní, a i rodiče z mých zkušeností vnímají pozitivně, když vědí, že je bereme jako parťáky. Navíc, když srovnám dnešní dobu s tou, kdy jsem začínala – doprovody dětí v nemocnici nebyly běžné a my jsme měly na starosti třeba 15–18 kojenců najednou – pomoc rodičů je úžasná.

Celý článek najdete zde: https://svitavy.nempk.cz/novinky/respektovat-osobnost-ditete-a-umet-komunikovat-i-o-tom-je-prace-detske-sestry

zdravotníci