Plzeň se podílí na přípravě konference o domácím násilí

Datum publikace: 14. 10. 2021
Periodikum:
regionplzen.cz
„Šance řešit tuto společně“ je název konference věnující se tématu domácího násilí, která se koná ve čtvrtek 4. 11. 2021 od 9.00 do 16.00 hod v kulturním centru Moving Station v Plzni. Cílem konference je odborná diskuse nejen o domácím násilí jako...

„Šance řešit tuto společně“ je název konference věnující se tématu domácího násilí, která se koná ve čtvrtek 4. 11. 2021 od 9.00 do 16.00 hod v kulturním centru Moving Station v Plzni. Cílem konference je odborná diskuse nejen o domácím násilí jako takovém, ale zejména o možnostech intenzivnější a efektivnější spolupráce mezi jednotlivými aktéry v Plzeňském kraji, kteří se jím profesně zabývají. Zastavit násilí, pracovat s agresorem a zejména poskytnout oběti potřebnou podporu je možné jen společným úsilím subjektů jako jsou lékaři, školy, policie, soudy, orgány sociálně-právní ochrany dětí, poradny, terapeutická centra pro práci s obětí a násilnou osobou a další organizace zabývající se ochranou násilím ohrožených osob či prací s pachateli.Domácí násilí je důležité celospolečenské téma a má velké negativní dopady na ty, kteří jsou mu vystaveni. Díky intimnímu prostředí, ve kterém probíhá, je velmi obtížně zjistitelné a často zůstává skryté. O jak silné téma se jedná, ilustruje například společný výzkum agentury Nielsen Admosphere a organizace Liga otevřených mužů. Ten dokládá, že některé z forem násilí v blízkých vztazích se dopouští každý desátý Čech starší 15ti let.

Celý článek najdete zde: https://www.regionplzen.cz/zpravodajstvi/plzen-se-podili-na-priprave-konference-o-domacim-nasili-165240/

Související články:
násilí doma