Od vysokoškoláků se čeká, že studium na dálku zvládnou. Oni se však často potýkají s depresemi, říká psycholožka

Datum publikace: 10. 05. 2021
Periodikum:
wave.rozhlas.cz
Až čtyřicet procent vysokoškoláků zažívá menší či střední depresi, což je násobně více než v běžné populaci. Očekává se od nich, že mnohaměsíční přesun studia do on-line prostoru prostě zvládnou, jsou přece dospělí. Přizpůsobení pro jedince s duševními poruchami je v současné době nesnadné, někdy studenti raději skončí, než aby bojovali se systémem.

Psycholožka Zdeňka Hort z Poradenského a profesního centra Mendelovy univerzity v Brně potvrzuje velký nárůst zájmu studentů o služby poradny. „Před koronavirem jsme byli schopni reagovat na poptávku studentů třeba i do druhého dne, teď na konzultaci čekají přibližně tři týdny.“ Na poradnu se studenti obrací s nejrůznějšími tématy – od potíží s prokrastinací a s tím, že se jim nedaří udržet pozornost při on-line výuce, přes vztahové problémy až k vážným tématům, jako jsou třeba vleklé konflikty v rodině nebo domácí násilí. Přechod do on-line formy výuky, ale i vlastního poradenství s sebou nese pro řadu studentů i praktické komplikace. „Někteří studenti, kteří se vrátili z kolejí domů, už se vlastně neměli kam vrátit. V jejich pokoji už třeba bydlí nějaký jiný sourozenec a oni teď nemají prostor na studium, ale ani na to, aby on-line řešili svoje problémy, protože nemají soukromí,“ popisuje psycholožka jednu z komplikací, se kterou se studenti, kteří šli studovat do jiného města, mohou také potýkat. Ostatně i samotný původně neplánovaný návrat z kolejí domů může v řadě rodin akcelerovat dynamiku rodinných vztahů a konfliktů.

Celý rozhovor si můžete poslechnout zde: https://wave.rozhlas.cz/od-vysokoskolaku-se-ceka-ze-studium-na-dalku-zvladnou-oni-se-vsak-casto-potykaji-8485515

Studijní materiály