Neviditelní: Téměř čtvrt milionu lidí nemá na základní životní potřeby

Datum publikace: 11. 08. 2022
Periodikum:
feedit.cz
Už 12 měsíců trvá výrazný růst inflace, který Česko nezažilo po desetiletí. Ten způsobuje, že 81 % nízkopříjmových Čechů zažívá zhoršení své finanční situace. Pouze 16 % lidí s nízkým příjmem má takové výdělky, že bez problémů zaplatí své základní životní potřeby. Přes milion Čechů je podle analýzy projektu Neviditelní součástí nízkopříjmových domácností. Už dříve žili často od výplaty k výplatě a nyní se jejich situace významně zhoršila. Z dlouhodobého hlediska je největším problémem vyčleňování dětí z nízkopříjmových rodin ze školních kolektivů. To vede přímo k přenášení Neviditelnosti na další generaci. 241 400 Kč jsou roční náklady ze strany veřejných financí na jednoho zástupce skupiny nízkopříjmových domácností.

Přibližně 1 153 000 lidí v České republice žije v domácnostech, které lze označit za nízkopříjmové. Jde o osoby, jejichž společné příjmy sice většinou pokryjí základní životní potřeby, ale neumožňují vytvořit finanční rezervu a zlepšovat svůj život. Tyto domácnosti špatně reagují na neočekávané výdaje. To se projevuje zejména v posledním roce, kdy vysoká míra inflace prodražuje především nezbytné výrobky a služby. Z výzkumu pro projekt Neviditelní vyplynulo, že 11 % nízkopříjmových Čechů nezvládne zaplatit své běžné výdaje, dalších 9 % to dokáže jen za použití úspor. Čtvrt milionu lidí tak nemá na základní životní potřeby. Pokud současná míra inflace vydrží, může být na hraně dalších 27 % respondentů, kteří uvedli, že se museli hodně uskromnit.

Celý článek najdete zde: https://feedit.cz/2022/08/10/neviditelni-temer-ctvrt-milionu-lidi-nema-na-zakladni-zivotni-potreby/

žena s nákupním vozíkem