Největší hrozbou jsou virtuální drogy, tedy nadměrné zírání do počítačů a mobilů, které se kvůli pandemii ještě prohloubilo

Datum publikace: 01. 06. 2021
Periodikum:
lui.cz
PhDr. Mgr. et Mgr. Tomáš Waloszek je v současnosti vedoucí Centra primární prevence Renarkon, které se zaměřuje na prevenci a léčbu závislosti různých druhů v rámci Moravskoslezského kraje. Působí také jako lektor a pedagog a v minulosti vyučoval na Ostravské univerzitě, Vyšší odborné škole Caritas v Olomouci či Hornoslezské vysoké škole obchodní a byl taktéž stážistou Evropského parlamentu v Bruselu a sociálním pracovníkem. Jaké závislosti jsou největší hrozbou pro mladé lidi a jak s nimi účinně bojovat?

Pracuješ v organizaci, která se zabývá závislostmi. Závislosti všeho druhu dnes ohrožují úplně všechny, zejména mladé lidi. Co je aktuálně v Česku největší problém? 

Co se týče závislostí, je to přesně tak, jsou jimi ohroženi úplně všichni. Přijde mi, že se známé látkové závislosti pomalu přesouvají do závislostí nelátkových. Zjednodušeně se dá říct, že jde o závislosti na chování, tedy procesu. Gambling je sice také znám velice dlouho, u netolismu, tedy závislosti na internetu v nějaké formě, či o závislosti na sexu se už ale tolik nemluví. Problémem jsou v Česku samozřejmě stále drogy, v souvislosti s pandemií se k tomu ale přidává právě již zmiňovaný netolismus, který ohrožuje zejména mladé lidi. Volný čas v současné době tráví především na internetu. Mladý člověk si sice nevybuduje závislost na internetu jako takovém, ale na konkrétních aplikacích či webech, online komunikaci a hrách. Zdravotní, psychologické a sociální důsledky jsou pak obdobné jako při závislosti na drogách. Proto se tomu říká „virtuální drogy“.

Celý článek najdete zde: https://www.lui.cz/lide-zivot/17206-nejvetsi-hrozbou-jsou-virtualni-drogy-tedy-nadmerne-zirani-do-pocitacu-a-mobilu-ktere-se-kvuli-pandemii-jeste-prohloubilo-rika-vedouci-centra-primarni-prevence

mobil a počítač