Netholismus, netolismus

Označuje se tak chorobná závislost na internetu ve všech formách, ať už jde o hraní počítačových her, nebo sledování e-mailů, chatování, surfování po intenetu apod. V širším pojetí zahrnuje závislost na takzvaných virtuálních drogách, mezi něž kromě internetu patří i mobilní telefon a televize.