Nápor na systém péče o duševní zdraví poroste. Pandemie nám ale dává i příležitost věnovat problematice větší pozornost

Datum publikace: 24. 03. 2021
Periodikum:
zdravotnickydenik.cz
Pandemie koronaviru se výrazně podepsala na duševním zdraví (nejen) českého národa. Bohužel je přitom nutno připravit se na to, že situace ani po skončení lockdownu nebude lepší. Na populaci totiž začne doléhat horší hospodářská situace, což znamená další stresor, který se i v minulosti podepisoval na duševním zdraví například v podobě růstu sebevražednosti. Česko již pracuje na některých krocích, aby se na situaci připravilo – chystá se například osvětová kampaň nebo posílení krizových center, největší česká zdravotní pojišťovna pak zavedla příspěvek na psychoterapii. Naši situaci ovšem komplikuje fakt, že systém péče o duševní zdraví ještě neprošel reformou a má v sobě řadu neefektivit, o nedostatečných kapacitách nemluvě.

„Nástup dopadu pandemie na duševní zdraví nebude tak akutní, jako je nástup nároků na zdravotní péči u vzplanutí infekce. Peaky tedy nebudou takové, že by se nám najednou za měsíc, dva zahltily psychiatrické nemocnice a ambulance, ale bude intenzivní a houževnatý. Ve středně a hlavně dlouhodobé perspektivě je tak nutno počítat s větším vysycením systému a nastavit ho na to. Je nevyhnutelné, že duševních poruch bude narůstat a to, co se v prevalenci navýší, zůstane dlouho navýšeno. Bude tu tedy nárůst, ale rozložený v čase, a my tak ještě máme prostor s tím něco dělat. To je úkol pro organizátory péče,“ uvádí ředitel Národního ústavu duševního zdraví profesor Cyril Höschl.

Po konci lockdownu lze přitom také očekávat, že na celospolečenské úrovni dojde k „depresi z odbřemenění“. Ta je u člověka způsobena tím, že stresové hormony působí do určité míry antidepresivně, ale ve chvíli, kdy stres pomine, se spustí deprese.

Už v počátcích epidemie jsme proto v Česku přistoupili k některým preventivním krokům, například k vytvoření linky zaměřené na první pomoc při psychických obtížích při lince 1221, na kterou v první vlně zavolalo šest stovek lidí. Při Radě vlády pro duševní zdraví pak byla v květnu loňského roku zřízena pracovní skupina, která se situaci zaviněné pandemií věnuje. V listopadu, kdy vrcholila druhá vlna a bylo jasné, že dosavadní opatření nestačí, na doporučení rady vláda přijala soubor úkolů, které by měly pomoci duševní zdraví národa podpořit.

Celý článek najdete zde: https://www.zdravotnickydenik.cz/2021/03/napor-na-system-pece-o-dusevni-zdravi-poroste-pandemie-nam-ale-dava-i-prilezitost-venovat-problematice-vetsi-pozornost/

Související články:
duševní zdraví