Kdo je nezaopatřené dítě a proč nás to zajímá?

Datum publikace: 25. 07. 2023
Periodikum:
podnikatel.cz
Nezaopatřenost řeší zákon o státní sociální podpoře č. 117/1995 Sb. Dle něj je za nezaopatřené považováno v prvé řadě dítě, které ještě nedokončilo povinnou školní docházku.

Kdy je dítě nezaopatřené?

Abychom mohli i po ukončení základní školy dítě považovat za nezaopatřené, musí se soustavně připravovat na budoucí povolání, a to v rámci denního studia na střední nebo vyšší odborné škole v ČR nebo na vysoké škole v ČR. A to nejdéle do dovršení 26 let. Na nezaopatřenost v případě denního studia nemá žádný vliv, zda je dítě zároveň výdělečně činné a v jakém rozsahu.  Pokud by však dítě studovalo v rámci jiné formy studia než denní (kombinované, distanční apod.), pak je situace jiná. Zde už hraje roli, zda je výdělečně činné či nikoli. Pokud studuje na střední nebo vyšší odborné škole a nemá příjem zakládající účast na nemocenském pojištění, bude vnímáno jako nezaopatřené. Například tedy činnost na dohodu o provedení práce do 10 000 Kč hrubého příjmu měsíčně v tomto případě nevadí (nezakládá účast na nemocenském pojištění). Netýká se to však studentů vysokých škol . Ti jsou nezaopatřenými pouze, pokud studují v denní formě.

Celý článek najdete zde: https://www.podnikatel.cz/clanky/kdo-je-nezaopatrene-dite-a-proc-nas-to-zajima/

matka s dítětem