Jak se učí znevýhodněné děti? Část škol nezjišťuje, zda mají doma počítač

Datum publikace: 04. 02. 2021
Periodikum:
idnes.cz
Pětina rodičů sociálně znevýhodněných dětí je při nynější výuce na dálku stále bez kontaktu se školou. Ukázalo to šetření organizace Člověk v tísni. Výsledky také ukázaly, že více než čtvrtina dětí nerozumí probírané látce a zpětnou vazbu žákům poskytuje jen polovina učitelů.

S domácí přípravou má problém třetina rodičů kvůli složitosti probírané látky. Čtvrtina škol podle šetření nezjišťuje, zda má dítě doma počítač vhodný k online výuce. Podle vedoucí vzdělávacích služeb Člověka v tísni Zuzany Ramajzlové se situace znevýhodněných dětí při distanční výuce od jara zlepšila, rozdíly mezi školami přesto existují. „Záleží, na jakou školu děti chodí. Čas strávený učením, způsob komunikace či míra poskytované podpory je přímo odvislá od konkrétní školy a učitele,“ shrnula výsledky. Čím víc škola nabízí synchronní online výuku a poskytuje dětem zpětnou vazbu, tím více se podle ní děti učení věnují. Výsledky ukázaly, že škola alespoň nějakým způsobem komunikuje s 80 procenty rodičů. Pětina rodičů naopak se školou není v žádném kontaktu. Zhruba polovině rodin se někdo ze školy ozve alespoň jednou týdně, naopak více než desetině rodičů se škola od začátku školního roku ozvala pouze jednou. Ředitelka organizace Tady a teď Michaela Stehlíková připomněla, že loni na jaře byla spousta rodin od škol zcela odříznuta. Téměř 15 procent respondentů uvedlo, že pro distanční výuku používají školní platformy jako Bakaláře nebo Školu online, které ale slouží pouze k zadávání a kontrole práce a jednosměrnému předávání informací. Více než čtvrtina dotázaných nerozumí probírané látce. 

S domácí přípravou má problém třetina rodičů kvůli složitosti probírané látky. Čtvrtina škol podle šetření nezjišťuje, zda má dítě doma počítač vhodný k online výuce. Podle vedoucí vzdělávacích služeb Člověka v tísni Zuzany Ramajzlové se situace znevýhodněných dětí při distanční výuce od jara zlepšila, rozdíly mezi školami přesto existují. „Záleží, na jakou školu děti chodí. Čas strávený učením, způsob komunikace či míra poskytované podpory je přímo odvislá od konkrétní školy a učitele,“ shrnula výsledky. Čím víc škola nabízí synchronní online výuku a poskytuje dětem zpětnou vazbu, tím více se podle ní děti učení věnují. Výsledky ukázaly, že škola alespoň nějakým způsobem komunikuje s 80 procenty rodičů. Pětina rodičů naopak se školou není v žádném kontaktu. 

Zhruba polovině rodin se někdo ze školy ozve alespoň jednou týdně, naopak více než desetině rodičů se škola od začátku školního roku ozvala pouze jednou. Ředitelka organizace Tady a teď Michaela Stehlíková připomněla, že loni na jaře byla spousta rodin od škol zcela odříznuta. Téměř 15 procent respondentů uvedlo, že pro distanční výuku používají školní platformy jako Bakaláře nebo Školu online, které ale slouží pouze k zadávání a kontrole práce a jednosměrnému předávání informací. Více než čtvrtina dotázaných nerozumí probírané látce.  „Tyto děti žijí v prostředí, kde není nikdo, kdo by jim dokázal s učivem pomoci. Pokud látku nepochopí během výuky, přestávají stíhat a začnou za zbytkem třídy zaostávat,“ doplnila Stehlíková. Třetina rodičů má podle průzkumu problém s domácí přípravou kvůli složitosti probírané látky. V úvahu pak připadají individuální konzultace a doučování. Druhým nejčastěji zmiňovaným problémem byla technika a připojení k internetu, k dalším překážkám patřil nedostatek času, množství a obtížnost zadávaných úkolů či nedostatečná motivace. Žádné problémy při distanční výuce nemělo pět procent dětí.

Celý článek najdete zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/clovek-v-tisni-petina-rodicu-znevyhodnenych-deti-je-bez-kontaktu-se-skolou-online-vyuka-pruzkum.A210201_134946_domaci_lre

Související články:
Chlapec pracuje na počítači