Děti bude nutné očkovat. Jde o skupinu, která má nejvyšší počty sociálních kontaktů, říká odborník

Datum publikace: 30. 04. 2021
Periodikum:
lidovky.cz
Domnívám se, že nebude nutné upravovat dnes používané vakcíny proti koronaviru nějak speciálně pro děti, říká Peter Šebo z Mikrobiologického ústavu AV ČR. Dle něj bude zapotřebí proočkovat přinejmenším školáky.

Lidovky.cz: Společnost Pfizer nedávno oznámila, že testovala svoji vakcínu na dětech ve věku od 12 do 15 let. Výsledky byly úspěšné, očkovací látka je dle výrobce pro tuto věkovou kategorii bezpečná a účinná. Co na to říkáte?

Že je to skvělá zpráva! Už proto, že adolescenty bude zcela jistě nutné a vhodné očkovat. Jde o skupinu populace, která má nejvyšší počty sociálních kontaktů. Byť platí, že pubescenti nebývají po infekci koronavirem nějak zvlášť nemocní a nepatří do ohrožené skupiny, mohou se výrazně podílet na šíření viru v populaci, být nebezpeční seniorům a hlavně se mohou stát „chodícími selekčními stanicemi“ pro vývoj nových variant – což by mohlo být rizikové pro nás ostatní.

Lidovky.cz: Reaguje organismus jedince nacházejícího se v pubertě, tedy ve věkovém intervalu 12 až 15 let, jinak než u dospělého? Byly klinické testy zapotřebí?

Určitě nutné byly, lidé nejsou laboratorní myši. Každá vakcína či léčivo je klinicky testované a indikované pro určitou skupinu populace a s onou specifikací také dostane povolení pro použití. Má-li se indikace změnit, například rozšířit na další věkovou skupinu, je naprosto nutné nejdříve provést patřičnou klinickou studii, jež prokáže bezpečnost a účinnost podaného léčiva nebo vakcíny u dané skupiny populace. U očkování musí též ukázat jeho zcela jednoznačně převažující přínos v porovnání s případným rizikem podání. To je absolutně nezbytný požadavek. Pokud jde o reakci na očkování u 12 až 15 let starého organismu, který již má zralý imunitní systém – byť zmítaný hormony –, měla by být hodně podobná reakci dospělého. Každý však jsme jiný a reagujeme trochu odlišně, tak se to zkrátka musí věrohodně vyzkoušet.

Lidovky.cz: Nicméně v ČR se mladiství smí očkovat proti covidu až od 16 let věku a jen tací, kteří patří mezi chronicky nemocné. Proč zrovna tato věková hranice?

To je, myslím, spíše z právních než z medicínských důvodů. Šestnáctiletí již mohou třeba řídit menší motocykly a ve výjimečných případech i uzavírat manželství.

Lidovky.cz: Jaké chronické onemocnění musejí mít diagnostikované?

Úplně přesně to nevím, nicméně dle mého půjde především o diabetiky, adolescenty s poruchami srdečních funkcí a podobně.

Zdroj: https://www.lidovky.cz/domov/vakcina-bude-pro-deti-uz-letos-veri-odbornik-bude-to-potreba-aby-se-skoly-nemusely-dokola-zavirat.A210429_180600_ln_domov_rkj

Holčička podstupuje očkování