Transsexualita z pohledu sexuoložky

Autor/ka
MUDr. Hana Fifková
Rok vzniku:
2001
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek zabývající se problematikou transsexuality z pohledu sexuoložky.

Fifková, Hana. Transsexualita z pohledu sexuoložky. Gender - rovné příležitosti - výzkum, 2001, 2(3), s. 2-3. ISSN 1213-0028.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001012576&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Gender - rovné příležitosti - výzkum, Roč. 2, č. 3 (2001)