Volný čas dětí se zrakovým postižením

Autor/ka: Mgr. Alžběta Jantová, Mgr. Pavol Janto
Datum publikace: 13. 04. 2012, Aktualizováno: 22. 09. 2023

U dětí se zrakovým postižením je největším problémem v jejich omezení v oblasti orientace v prostoru. U některých typů zrakových vad hrozí také riziko progrese (vývoje) či zhoršení v důsledku nevhodného pohybu nebo například neopatrným úderem do hlavy. Z toho vyplývá, že tyto děti mohou být v trávení volného času určitým způsobem omezeny. Tradičně se děti se zrakovým postižením mohou zaměstnávat těmito činnostmi:

  • zájmovými kroužky organizovanými v rámci školy pro děti se zrakovým postižením (keramika, vaření, jízda na koni, turistický, počítačový nebo literární kroužek),
  • hrou na hudební nástroj, sborovým a sólovým zpěvem, hudební naukou,
  • jazykovými kurzy,
  • sportovními aktivitami (atletika, plavání, atletika, lyžování, lezecká stěna, jízda na dvojkole, nebo například goalball či showdown).

Goalball – sportovní hra s ozvučeným míčem mezi dvěma týmy. Hráč hází míč na druhou stranu hřiště, kde hráči protějšího týmu musí míč zachytit.

Ukázka hry Goalball

Showdown – sportovní hra podobná ping pongu. Dva hráči stojí proti sobě na dvou protějších stranách hracího stolu, který je uprostřed oddělen asi 50 cm deskou (obdoba síťky pingpongového stolu). Hráči mají v ruce pálky a hrají s ozvučeným míčkem. Cílem hráče je hájit svou vlastní branku (koš na kraji stolu) a střelit co nejvíc gólů soupeři.

Děti se zrakovým postižením mají možnost účastnit se táborů, které pořádá například TyfloCentrum Brno, o. p. s., SPC (Speciálně-pedagogické centrum) Hradec Králové, nebo Občanské sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu při škole Jaroslava Ježka. Posledně jmenované občanské sdružení pořádá také pravidelné schůzky, vodácký a lyžařský výcvikový kurz a víkendové výlety.

Letní rehabilitační tábory mají za cíl integraci dětí se zrakovým postižením do běžného života a odbourávání jejich strachu ze sociálního kontaktu. Při pořádání tábora je kladen důraz na zlepšování prostorové orientace a zdokonalování sociálních dovedností. Dostatek času se věnuje nácviku sebeobsluhy a zvýšení samostatnosti dětí. V průběhu tábora mají děti možnost navštěvovat kroužky nebo se zúčastnit besed se zajímavými lidmi.

Zaujal Vás článek a chcete pravidelně dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru a sledujte nás na facebooku.

 

Odebírat newsletter   Sledovat na Facebooku

Související literaturu najdete v naší Odborné knihovně.

Autorka článku

Mgr. Alžběta Jantová

vystudovala obor Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Tématem její diplomové práce byly Volnočasové aktivity dětí se zrakovým postižením.

Autor článku

Mgr. Pavol Janto

vystudoval obor Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a působí jako speciální pedagog v azylovém domě.

Zpět na téma Volný čas dětí se zdravotním postižením

Dítě s šátkem přes oči

Vnímají vaše děti nejistotu ohledně stability životního prostředí?

Choices