Volný čas dětí se sluchovým postižením

Autor/ka: Mgr. Alžběta Jantová, Mgr. Pavol Janto
Datum publikace: 13. 04. 2012, Aktualizováno: 22. 09. 2023

U lidí se sluchovým postižením je největším handicapem především složitá komunikace s většinovou společnosti, tedy s lidmi slyšícími.

Komunikační bariéra vedla ke vzniku komunity lidí se sluchovým postižením s vlastním jazykem a kulturou. Řada neslyšících lidí se proto nesnaží integrovat do okolního světa, protože mu nerozumí a cítí se v něm jako cizinec. Můžeme se proto setkat spíše s volnočasovými aktivitami nabízenými v rámci škol a zaměřených organizací.

Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených je organizace, která vznikla za účelem podpory lidí se sluchovým postižením, a proto mimo jiné organizuje řadu akcí. Není zaměřena pouze na děti, ale také na dospělé.

Z hlediska organizací zaměřených na volnočasové aktivity bychom rádi zmínili například I. Pražský sportovní klub neslyšících, o. s. Toto občanské sdružení vzniklo za účelem podpory neslyšících a naplnění jejich volného času především sportovními aktivitami. Nabízí nepřeberné množství sportů.

Zamyslíme-li se nad možnostmi těchto dětí, tak se s několika vyjímkami v zásadě mohou věnovat stejným volnočasovým aktivitám, jako děti bez postižení. Kromě sportu si tak podmanily i divadlo a tanec. Rodiče si mohou vybrat z veliké nabídky volnočasových činností, která začíná již ve škole.

Protože neslyšící lidé tvoří specifickou uzavřenou komunitu, je dítě se sluchovým postižením velmi rychle vtaženo do této komunity a stává se její součástí. Cítí se v ní mezi svými a bezpečně.

Pokud však máme dítě nedoslýchavé nebo s kochleárním implantátem, které je schopné komunikovat s okolím orálně (to je běžně mluvit a poslouchat), je namístě zvážit integraci dítěte a jeho zapojení do běžně dostupných volnočasových aktivit. Pokud nejsou založené na sluchovém vnímání, mělo by dítě tyto aktivity zvládnout.

Čtěte také:
Podpora dětí se sluchovým postižením
Úspěšná komunikace s dítětem
Dávky pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením

Zaujal Vás článek a chcete pravidelně dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru a sledujte nás na facebooku.

 

Odebírat newsletter   Sledovat na Facebooku

Související literaturu najdete v naší Odborné knihovně.

Autorka článku

Mgr. Alžběta Jantová

Vystudovala obor speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Tématem její diplomové práce byly Volnočasové aktivity dětí se zrakovým postižením.

Autor článku

Mgr. Pavol Janto

Vystudoval obor speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a působí jako speciální pedagog v azylovém domě.

Zpět na téma Volný čas dětí se zdravotním postižením

Dívka si zacpává uši prsty

Vnímají vaše děti nejistotu ohledně stability životního prostředí?

Choices