Mgr. Pavol Janto

Vystudoval obor speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a působí jako speciální pedagog v azylovém domě. V současnosti je ředitelem Farní charity Řepy.