Mgr. Alžběta Jantová

Vystudovala obor speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Tématem její diplomové práce byly volnočasové aktivity dětí se zrakovým postižením.