Rozhovory s dětmi z dětského domova a s odborníkem na ústavní péči

Odkaz

Vstup dětí do dospělosti je vždy náročný. Pokud se jedná o děti, opouštějící dětský domov, je to náročnější dvojnásob. Šance Dětem se vypravila do Dětského domova v Klánovicích a zeptala se dětí i ředitelky Dany Kuchtové na to, co je nejtěžší a čeho se nejvíce obávat.